Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"


Newsletter

 

Klauzula informacyjnaOferty pracy:


Lp.StanowiskoZawódData publikacjiTermin składania ofert
1.Sprzedawca biletów parkingowych 2016-06-10 2017-12-31 


Oferty pracy - archiwum:


Lp.StanowiskoZawódData publikacjiTermin składania ofert
1.Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu 2017-11-23 2017-12-04 
2.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2017-11-07 2017-11-17 
3.Zastępstwo podinspektora lub inspektora ds. zamówień publicznych 2017-11-07 2017-11-17 
4.Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji lub referent ds. uzgadniania dokumentacji 2017-09-19 2017-10-02 
5.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-08-16 2017-08-31 
6.Inspektor lub podinspektor ds. przygotowania inwestycji 2017-08-10 2017-08-25 
7.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-07-19 2017-07-31 
8.specjalista ds. uzgadniania dokumentacji lub referent ds. uzgadniania dokumentacji 2017-06-13 2017-06-21 
9.Specjalista ds. windykacji 2017-03-21 2017-03-31 
10.Inspektor ds. utrzymania dróg 2017-03-17 2017-03-27 
11.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-02-28 2017-03-10 
12.Specjalista ds. inżynierii ruchu 2016-12-29 2017-01-15 
13.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2016-12-29 2017-01-15 
14.Specjalista ds. windykacji 2016-12-09 2016-12-19 
15.GŁÓWNY INŻYNIER 2016-10-21 2016-10-31 
16.Główny specjalista w Zespole ds. Jakości i Gwarancji 2016-09-20 2016-09-30 
17.Starszy referent ds. obsługi interesanta 2016-07-19 2016-07-29 
18.Inspektor lub podinspektor ds. planowania i analiz w ramach zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej 2016-05-24 2016-06-07 
19.Inspektor ds. planowania i analiz w Dziale Planowania i Organizowania Publicznego Transportu Zbiorowego Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2016-05-10 2016-05-20 
20.Specjalista ds. finansowo-księgowych lub starszy referent ds. finansowo-księgowych 2016-04-08 2016-04-22 
21.Sprzedawca biletów parkingowych  2016-04-13 2016-04-22 
22.Sprzedawca biletów parkingowych 2016-03-16 2016-04-01 
23.Specjalista ds. windykacji 2016-02-08 2016-02-22 
24.Inspektor ds. wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych 2015-12-03 2015-12-15 
25.Inspektor ds. wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych 2015-10-19 2015-11-10 
26.Sprzedawca biletów parkingowych 2015-08-04 2015-08-24 
27.Specjalista ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu w Dziale Utrzymania Ruchu 2014-08-08 2014-08-20 
28.Inżynier Ruchu w Dziale Utrzymania Ruchu 2014-03-31 2014-04-15 
29.Inspektor ds. przygotowania inwestycji 2014-01-16 2014-01-31 
30.Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych 2013-06-24 2013-07-05 
31.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2012-06-01 2012-06-15 
32.podinspektor lub inspektor 2011-10-10 2011-10-25 
33.inspektordrogowiec 2011-10-03 2011-10-20 
34.podinspektor lub inspektor ds. wykorzystania funduszy unijnych 2011-09-05 2011-09-20 
35.podinspektor lub inspektor ds. projektów drogowych 2010-07-13 2010-07-30 
36.podinspektor ds. wdrażania projektów drogowych 2009-11-19 2009-11-30 
37.inspektor 2009-07-17 2009-07-27 
38.podinspektor ds. projektów drogowych 2009-07-03 2009-07-24 
39.podinspektor ds. funduszy unijnych 2009-07-03 2009-07-15 
40.podinspektor lub inspektor 2009-05-29 2009-06-10 
41.podinspektor lub inspektor ds. projektów drogowych 2009-05-14 2009-05-25 
42.podinspektor lub inspektor ds. wdrażania projektów drogowych 2009-03-12 2009-03-23 
43.podinspektor ds. projektów drogowych 2009-02-23 2009-03-06 
44.inspektor 2008-12-24 2009-01-16