Tablica ogłoszeń
Zamówienia publiczne i koncesje
Przetargi
Pozostałe przetargi
Oferty pracy
Plan postępowań o udzielenie zamówień
Regulamin udzielania zamówień publicznych bez stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych"

 

Klauzula informacyjnaOferty pracy - archiwum:


Lp.StanowiskoZawódData publikacjiTermin składania ofert
1.Kierownik Zespołu Wdrażania Projektów Drogowych 2018-04-17 2018-04-27 
2.Starszy specjalista ds. obsługi interesanta 2018-03-19 2018-03-29 
3.Kierownik Zespołu Utrzymania Mostów 2018-03-19 2018-03-29 
4.Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych 2018-01-22 2018-02-20 
5.Inspektor lub podinspektor ds. przygotowania inwestycji 2018-01-25 2018-02-16 
6.Inspektor lub podinspektor ds. publicznego transportu zbiorowego w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej 2018-01-26 2018-02-12 
7.Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji 2018-01-18 2018-01-29 
8.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2018-01-09 2018-01-25 
9.Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych 2017-12-27 2018-01-10 
10.Sprzedawca biletów parkingowych 2016-06-10 2017-12-31 
11.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2017-12-19 2017-12-29 
12.Podinspektor lub Inspektor ds. Inżynierii Ruchu 2017-11-23 2017-12-04 
13.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2017-11-07 2017-11-17 
14.Zastępstwo podinspektora lub inspektora ds. zamówień publicznych 2017-11-07 2017-11-17 
15.Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji lub referent ds. uzgadniania dokumentacji 2017-09-19 2017-10-02 
16.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-08-16 2017-08-31 
17.Inspektor lub podinspektor ds. przygotowania inwestycji 2017-08-10 2017-08-25 
18.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-07-19 2017-07-31 
19.specjalista ds. uzgadniania dokumentacji lub referent ds. uzgadniania dokumentacji 2017-06-13 2017-06-21 
20.Specjalista ds. windykacji 2017-03-21 2017-03-31 
21.Inspektor ds. utrzymania dróg 2017-03-17 2017-03-27 
22.Inspektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2017-02-28 2017-03-10 
23.Specjalista ds. inżynierii ruchu 2016-12-29 2017-01-15 
24.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2016-12-29 2017-01-15 
25.Specjalista ds. windykacji 2016-12-09 2016-12-19 
26.GŁÓWNY INŻYNIER 2016-10-21 2016-10-31 
27.Główny specjalista w Zespole ds. Jakości i Gwarancji 2016-09-20 2016-09-30 
28.Starszy referent ds. obsługi interesanta 2016-07-19 2016-07-29 
29.Inspektor lub podinspektor ds. planowania i analiz w ramach zadań związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego w Miejskim Zarządzie Dróg w Bielsku-Białej 2016-05-24 2016-06-07 
30.Inspektor ds. planowania i analiz w Dziale Planowania i Organizowania Publicznego Transportu Zbiorowego Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej 2016-05-10 2016-05-20 
31.Specjalista ds. finansowo-księgowych lub starszy referent ds. finansowo-księgowych 2016-04-08 2016-04-22 
32.Sprzedawca biletów parkingowych  2016-04-13 2016-04-22 
33.Sprzedawca biletów parkingowych 2016-03-16 2016-04-01 
34.Specjalista ds. windykacji 2016-02-08 2016-02-22 
35.Inspektor ds. wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych 2015-12-03 2015-12-15 
36.Inspektor ds. wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych 2015-10-19 2015-11-10 
37.Sprzedawca biletów parkingowych 2015-08-04 2015-08-24 
38.Specjalista ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Inżynierii Ruchu w Dziale Utrzymania Ruchu 2014-08-08 2014-08-20 
39.Inżynier Ruchu w Dziale Utrzymania Ruchu 2014-03-31 2014-04-15 
40.Inspektor ds. przygotowania inwestycji 2014-01-16 2014-01-31 
41.Podinspektor lub inspektor ds. zamówień publicznych 2013-06-24 2013-07-05 
42.Inspektor nadzoru inwestorskiego 2012-06-01 2012-06-15 
43.podinspektor lub inspektor 2011-10-10 2011-10-25 
44.inspektordrogowiec 2011-10-03 2011-10-20 
45.podinspektor lub inspektor ds. wykorzystania funduszy unijnych 2011-09-05 2011-09-20 
46.podinspektor lub inspektor ds. projektów drogowych 2010-07-13 2010-07-30 
47.podinspektor ds. wdrażania projektów drogowych 2009-11-19 2009-11-30 
48.inspektor 2009-07-17 2009-07-27 
49.podinspektor ds. projektów drogowych 2009-07-03 2009-07-24 
50.podinspektor ds. funduszy unijnych 2009-07-03 2009-07-15 
51.podinspektor lub inspektor 2009-05-29 2009-06-10 
52.podinspektor lub inspektor ds. projektów drogowych 2009-05-14 2009-05-25 
53.podinspektor lub inspektor ds. wdrażania projektów drogowych 2009-03-12 2009-03-23 
54.podinspektor ds. projektów drogowych 2009-02-23 2009-03-06 
55.inspektor 2008-12-24 2009-01-16