Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.
Niedziela, 22 Lipiec 2018, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej
 
Wirtualne biuro obsługi
 
Panoramy wirtualne
 
Inwestycje unijne
1. „Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”
„Rozbudowa DK 52 (ul. Krakowskiej/ ul. Żywieckiej) w Bielsku-Białej”

wiecej 

2. Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej

Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej

wiecej 

3. Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa VI „Transport”, Działanie 6.1 „Drogi wojewódzkie

wiecej 

4. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej
Przebudowa drogi powiatowej (ul. Grunwaldzka/Dąbrowskiego) w Bielsku-Białej od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Kossaka

wiecej 

5. Sieć szerokopasmowa

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby"

wiecej 

6. Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej

„Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego”

wiecej 

7. Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej

Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej

wiecej 

8. Zostało uruchomione kolejne zadanie inwestycyjne: " Połączenie ul. Partyzantów (DW 942)..."

Uruchomiono kolejne zadanie inwestycyjne: Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego.

wiecej 

9. Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej.

Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej.

wiecej 

10. Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II
Przebudowa ul. Ks. Brzóski w Bielsku-Białej na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Wspólnej etap II

wiecej 

11. Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej
Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku-Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej

wiecej 

12. Przebudowa ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej etap 1 B
Przebudowa ul.Sobieskiego w Bielsku-Białej etap 1 B

wiecej 

13. Przebudowa ul.Bestwińskiej w Bielsku-Białej
Przebudowa ul.Bestwińskiej w Bielsku-Białej

wiecej 

14. PRZEBUDOWA UL. SOBIESKIEGO W BIELSKU-BIAŁEJ etap II i V
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego RPO WSL 2007 2013,Działanie 7.1"Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej", Poddziałanie 7.1.2  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

wiecej 

15. "Budowa ul. Sarni Potok w Bielsku-Białej"
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013, Działanie 7.1 "Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej", Poddziałanie 7.1.2  Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową.

wiecej 

16. Przebudowa ul.Karbowej w Bielsku-Białej
Przebudowa ul.Karbowej w Bielsku-Białej

wiecej 

17. Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej

Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 52 (ul. Wyzwolenia/Niepodległości) w Bielsku-Białej.

 Własnie zakończona została następna duża inwestycja na terenie naszego miasta.  Zapraszamy na nową stronę poświęconą inwestycji - klinij tutaj aby zobaczyć nową stronę.

wiecej 

18. Usprawnienie połączeń drogowych - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942
Usprawnienie połączeń drogowych - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

wiecej 

19. I etap przebudowy ulicy Armii Krajowej w Bielsku - Białej
Inwestycja obejmowała przebudowę ulicy Armii Krajowej w Bielsku-Białej na odcinku od jej skrzyżowania z ul. Boboli do skrzyżowania z ul. Karbową o długości 1,750 km. Na przedmiotowym odcinku wybudowano zatoki autobusowe, przebudowano wszystkie istniejące skrzyżowania, wykonano chodniki, przebudowano istniejącą ścieżkę rowerową wraz z budową jej brakujących odcinków, przebudowano odwodnienie ulicy i terenów przyległych wraz z budową kolektora deszczowego, przebudowano oświetlenie uliczne, przebudowano istniejące uzbrojenia nad i podziemne (linie teletechniczne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, ciepłownicze oraz kanalizacji sanitarnej), wybudowano elementy uspokojenia ruchu drogowego (wyspy kanalizujące ruch oraz azyle dla pieszych).

wiecej 

20. Przebudowa ul. Olszówki - rozbudowa systemu dróg dojazdowych
Inwestycja polegała na przebudowie ulicy Olszówka na odcinku od ul. Miłej do ul. Młodzieżowej, o długości 650m.

wiecej 

21. Usprawnienie połączeń drogowych - modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942
Inwestycja obejmuje remont nawierzchni drogi DW 942, stanowiącej główny ciąg komunikacyjny miasta, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Dąbrowskiego do skrzyżowania z ulicą Chabrową (ulice: 3 Maja, Zamkowa, Partyzantów i Bystrzańska), o długości około 6,50 km wraz z remontem urządzeń odwadniających oraz remontem chodników dla potrzeb ścieżki rowerowej.

wiecej