utrudnienia w ruchu
Prace przy wiadukcie PKP w ciągu ul. PCK
   od 2017-10-16 do 2017-12-11
Rozbudowa ul. Stojałowskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową mostu na potoku Niwka oraz mostu na rzece Biała
   od 2017-06-18 do 2017-10-31
Przebudowa ul. Sobieskiego w Bielsku-Białej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Św. Trójcy do Placu Zwycięstwa będącą własnością Spółki AQUA S.A.”
   od 2017-05-29 do 2017-11-30
Remont ulicy Joachima Lelewela
   od 2017-08-16 do 2017-10-13
Przebudowa mostu na potoku Kamienicki II w ciągu ul. Kustronia i ul. Partyzantów w Bielsku-Białej
   od 2017-07-20 do 2017-11-30
Budowa kładki dla pieszych na rzece Biała w km 12+510, zlokalizowanej w rejonie ul. Grażyńskiego 141"
   od 2017-06-07 do 2017-10-27
Rozbudowa ul. Międzyrzeckiej
   od 2017-05-05 do 2017-07-31